XXV Niedziela w ciągu roku 19.09.2021 r.

Przed nami Misje Święte. Ostatnie miały miejsce w naszej parafii w roku 2010. Przeprowadzą je ks. Misjonarze Świętej Rodziny. Misje to wyjątkowy czas. Pragniemy ożywić naszą wiarę, nadzieję i miłość. To szansa dla każdej i każdego z nas na odnowienie relacji z Panem...

Intencje mszalne: 20-26.09.2021 r.

Poniedziałek – 20 września 18.00 1) + Wojciech Wawrzyniak – 3 R-ś – od rodz. Motaczów z Łężyna            2) + Mirosława Kłonica – od koleżanek i kolegów z Cukrowni...

XXIV Niedziela w ciągu roku 12.09.2021r.

Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Chodzi o wielkie dzieło kształtowania przyszłych pokoleń, ich świata wartości, postaw życiowych, które będą je wyróżniały w codzienności.We wtorek 14...