Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu,  aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w...

Intencje mszalne: 29.03-04.04.2021 r.

Poniedziałek 10.00   W intencji konających zagrożonych potępieniem 18.00  1) + Krystyna Bawarska – od Bogumiły Kacprzak             2) + Marcin Cybulski Wtorek 10.00  + Jadwiga Kanecka...

V Niedziela Wielkiego Postu 21.03.2021

Dzisiejszą niedzielą kończymy Rekolekcje Wielkopostne. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że dane nam było przeżyć ten czas. Składam szczególne podziękowania Księdzu Profesorowi Henrykowi Nadrowskiemu za przeprowadzenie rekolekcji. Dziękuję również księżom spowiednikom z...

Intencje mszalne: 22-28.03.2021 r.

Poniedziałek 10.00  + Helena Leszczak 17.00 1) + Marcin Cybulski           2) + Krzysztof Smucerowicz – od Barbary Mordalskiej, Elżbiety Szypułka i Grzegorza Budzińskiego z rodz. Wtorek 10.00   + Zygfryd...