Fatimskie Ave Maria

Biała Lilio
Z portugalskiej doliny
Piękna
Cicha
Dobra
W kroplach Różańca
Twoja miłość
Pomoc
Nasze łzy
Nadzieje
Dziękczynienia…

 

Najpierw zjawił się
Anioł Pokoju
Bielszy niż śnieg
Zasmucony
Obojętnością ludzi
Modlił się
Z pastuszkami
Potem przybyłaś do nas
Aby ocalić świat od zła
Jaśniejsza niż słońce
Wciąż prosiłaś
O modlitwę…

 

Fatimskie Ave Maria
Rozprasza każdy mrok
Światło świec
Światło serc
Niebo łączy się z ziemią
U Twoich stóp…

 

          Danuta Olczak

 

 Portugalia, Fatima – marzec 2017