Wykrzykujcie na cześć Pana

 

Ref. Wykrzykujcie na cześć Pana  e
Wszystkie ziemie                 C D
Wśród okrzyków i radości         e
wysławiajcie Go                  C D

 

1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem  C H7
On sam stworzył nas              C H7
Jesteśmy Jego ludem              C H7
Jesteśmy Jego własnością         C H7

 

2. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem
Wśród hymnów w Jego przedsionki
Błogosławcie imię Jego
Chwalcie Pana dziś

 

3. Albowiem dobry jest Pan
Łaskawość Jego na wieki
Albowiem dobry jest Pan
Jego wierność przez pokolenia