Zbuduj Ojcze nasz

 

Zbuduj, Ojcze nasz,            FCF
Nowe Jeruzalem. (2x)           BCF (d)
Zwołaj, Panie, narody swe,     BCF
niechaj w jedno połączą się.   BCF
Zbuduj Nowe Jeruzalem,         BCFd
Nowe Jeruzalem.              BCF