Wiara zawiera się w trzech „kręgach” o zmniejszającej się odpowiednio średnicy. Dzisiaj na Zachodzie atakuje się pierwszy krąg – istnienie Boga. Jeszcze bardziej drugi – boskość Jezusa. Co jednak powiedzieć o trzecim „kręgu” Kościoła katolickiego? Czy nie zwiększa się  coraz bardziej liczba tych, którzy  - jak mówią socjolodzy – „wierzą bez przynależenia”, czyli powtarzają jak zwykle, dzisiaj jednak częściej niż kiedykolwiek: Chrystus – być może, Kościół – w żadnym wypadku.”

W niniejszym cyklu pragnę przedstawić fragmenty książki, której autorem jest Vittorio Messori. Książka nosi  tytuł: „ DLACZEGO WIERZĘ – ŻYCIE JAKO DOWÓD WIARY”. Sądzę, że myśli te mogą nam pomóc w jeszcze pełniejszym przeżywaniu Roku Wiary, jak również – jeśli nie przede wszystkim – wzmacniania naszej osobistej wiary…

Na początek życiorys autora: