Droga krzyżowa

PRZED PRZENAJŚWIĘTRZYM ZGINAJ KOLANA i z głębi serca wołaj do Pana:
Przez Twoją Mękę i Zmartwychwstanie, odnów me życie, daj łaski Panie. – Za ból Twej Matki, daj zawsze wiernym być Tobie, Boże, boś miłosierny.

I. PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

SŁUCHA PAN JEZUS sądu Piłata i Sam chce umrzeć za grzechy swiata.
- Jakiś Ty dobry, Jezu kochany, że chcesz być za nas ukrzyżowany.

- O PANIE JEZU dodawaj mi wciąż cierpliwości.

II. PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ

BIERZE PAN JEZUS krzyż na ramiona
I na tym krzyżu za ludzi skona.
- Umrzeć na krzyżu, Jezu Ci trzeba, by nam otworzyć bramy do nieba.

- O PANIE JEZU  jakże żałuje za wszystkie me winy z miłości ku Tobie.

III. PIERWSZY UPADEK PANA JEZUSA.

PAN JEZUS PADA pod ciężkim drzewem, Kaci Go biją i ciągną z gniewem.
- Za to, że cierpisz, Jezu, tak srodze chcę iść za Tobą w Krzyżowej Drodze.

- O PANIE JEZU przez codzienne rozmyślanie nauczę się żyć bez grzechu.

IV. PAN JEZUS SPOTYKA SIĘ Z MATKĄ NAJŚWIĘTSZĄ.

MATKA NAJŚWIĘTSZA Syna spotkała, z wielkiego smutku bardzo płakała.
- Nie płacz, Panienko, Najświętsza, więcej kocha Cię każde serce dziecięce.

- PANIE JEZU Chcę Cię codziennie przepraszać.

V. SZYMON Z CYRENY POMAGA DŹWIGAĆ KRZYŻ PANU JEZUSOWI.

NIEŚĆ KRZYŻ POMAGA Szymon z Cyreny, jakby Ci ulżyć, Jezu, już wiemy.
- Kiedy pomogę innym w potrzebie, Przyjmij to Jezu, jakby dla Ciebie.

- PANIE JEZU ustrzeż mnie od pokusy szukania szczęścia poza Twoimi drogami.

VI. ŚW. WERONIKA OCIERA TWARZ PANA JEZUSA.

KLĘKA PRZED PANEM i Weronika, podaje czyste płótno ręcznika,
- A na nim Twarz się odbija święta, daj, niech Twą mękę, Jezu, pamiętam.

- Pomóż mi Zbawicielu przez Serce Matki Najświętszej w duszy łaskę uświęcającą zawsze zachować.

VII. DRUGI UPADEK PANA JEZUSA.

UPADA JEZUS już po raz drugi, biją Go kaci, Piłata sługi,
- By Cię pocieszyć, Jezu kochany, chcę cierpieć cicho, Tobie poddany.

- PANIE JEZU naucz mnie wynagradzać Ci za pokusy i grzechy  innych.

VIII. PAN JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY.

ŚWIĘTE NIEWIASTY WYSZŁY na drogę, płaczą, że Panu pomóc nie mogą.
- Już się poprawię (źle robić) już grzeszyć nie chcę, by Twoje, Jezu, pocieszyć Serce.

- Przykładem uczę jak być radosnym bez alkoholu i narkotyków i bawić się z Panem Jezusem w sercu.

IX. TRZECI UPADEK PANA JEZUSA.

TRZECI RAZ JEZUS na drodze pada, bije Go, ciągnie, katów gromada.
- Więc obiecuję Jezu, mój Tobie, że już nikomu krzywdy nie zrobię.

- O PANIE JEZU dałeś drogowskaz dziesięciu przykazań, czy o tym pamiętam?

X. PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY.

STOI PAN JEZUS obdarty z sukni, o jakże cierpi, jak bardzo smutny.
- Bo to za brzydkie i za nieskromne myśli i czyny.

- O PANIE JEZU nasza religijność jest słaba, dopomóż nam pogłębiać wiarę.

XI. PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA.

KACI PRZYBILI PANA DO KRZYŻA, Godzina śmierci już się przybliża.
- Kiedy tak cierpisz, Jezu, kochany, całuję Twoje Najświętsze Rany.

- O PANIE JEZU dokąd prowadzi moja droga, którą przemierzam, czy w dobrą stronę?

XII. PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU.

JEZUS PRZYBITE WYCIĄGA RĘCE, umiera za mnie w okropnej męce.
- Więc, gdy do złego chęć mnie ogarnie, przypomnę, coś Ty wycierpiał dla mnie.

- O PANIE JEZU dzisiaj potrzebuję Twoich dobrych mądrych słów, Twoich rąk, odwagi i czasu.

XIII. PAN JEZUS ZŁOŻONY NA ŁONIE MATKI BOLESNEJ.

ZDEJMUJĄ Z KRZYŻA NAJŚWIĘTSZE CIAŁO, by na dzień święty nie pozostało,
- Dziękuję, Tobie, Jezu kochany, za Twoją Mękę, za Twoje rany.

- Dla Najświętszej Matki za rany Jej serca będę pościł, czuwał, rozważał miłość Jezusa.

XIV. PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU.

LEŻY PAN JEZUS UMARŁY W GROBIE, Matka Bolesna płacze w żałobie.
- Spraw to, o Matko Niepokalana, Niechaj nie smucę Jezusa Pana.

- W moim sercu Panie Jezu bądź zawsze obecny przez łaskę uświęcającą. Chcę, by Ci było tam dobrze.

ZAKOŃCZENIE

Najmilszy Jezu, mój najdroższy Królu w cierniowej koronie. Serdecznie dziękuję za szczęście uczestnictwa w Twej Drodze Krzyża, za wszystkie łaski, dobre postanowienia, uczucia smutku i żalu za grzechy, które Cię ukrzyżowały.