Adwent jest dla nas czasem oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa

Pierwsza świeca nazwana została świecą pokoju.
Symbolizuje nieposłuszeństwo pierwszych rodziców i Boże przebaczenie dla każdego człowieka.


Roraty w środy i piątki o godz. 17.00

Proboszcz:

ks.Sławomir Majdecki - mgr. lic teologii
Proboszcz parafii od 1.07.2011
tel.: 63 242-77-79


Rezydent:

ks.Ryszard Kolibski - dr pr. kan.
Emerytura od 2011r.