Adwent jest dla nas czasem oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa

Trzecia świeca została nazwana świecą miłości.
Miłość i radość ta wynika z celebrowanego przez króla Dawida przymierze z Jahwe.


Roraty w środy i soboty o godz. 17.00

Proboszcz:

ks.Sławomir Majdecki - mgr. lic teologii
Proboszcz parafii od 1.07.2011
tel.: 63 242-77-79


Rezydent:

ks.Ryszard Kolibski - dr pr. kan.
Emerytura od 2011r.