Dlaczego odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz” przed modlitwą „Baranku Boży”. Dlaczego musimy przekazywać sobie znak pokoju w czasie mszy świętej? I czy po Komunii należy śpiewać dziękczynienie? - kolejne pytania, z którymi zmierzył się ks. dr Grzegorz Strzelczyk, duszpasterz i znakomity fotoreporter

Ojcze nasz i Komunia święta


Fragment wypowiedzi z filmu:

Po modlitwie o pokój zmierzamy do drugiego szczytu Eucharystii, nieco bardziej osobistego, niż ten, którym jest Przeistoczenie. „Oto Bóg da mi się na pokarm, oto życie Chrystusa wejdzie w nasze ciało”. To właśnie jest najbardziej intymny moment, w którym na słowa kapłana: Ciało i Krew Chrystusa, odpowiadam moje Amen – moje wyznanie wiary

Źródło: stacja7.pl