Boże Abrahamów, wiekuisty Panie,
Oddal tę suszę, widoczne karanie,
Które za grzechy nasze ponosimy,
Zmiłuj się zmiłuj nad nami grzesznymi.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus żyła zaledwie dwadzieścia cztery lata. Choć od momentu wstąpienia do klasztoru karmelitanek bosych, nigdy go nie opuściła, została patronką misji. Chociaż św. Teresa żyła tak krótko, została ogłoszona Doktorem Kościoła. Kimże była ta "mała święta", której fenomen fascynuje i zastanawia także wielu współczesnych. Kim była ta, której Bóg już w najmłodszych latach nałożył krzyż cierpienia?

Stać czy siedzieć? A może klęczeć? Nie jestem godna czy nie jestem godzien? Po co właściwie bijemy się w piersi? - czyli o postawach i gestach, które wykonujemy podczas Mszy Świętej.

Kościoły budowane przez pokolenia, burzone są w nowoczesnej Europie z dnia na dzień mocą urzędniczych dekretów. O taki postęp chodzi w tej walce? Barbarzyńcy u bram

Jeśli się nie przebudzimy, nie będzie co zbierać. Bluźniercza profanacja Krzyża w Centrum Sztuki Współczesnej to tylko czubek lodowej góry - wielkiej zamrożonej zgnilizny antywartości, która lada moment zacznie się topić, zalewając przestrzeń cuchnącą mazią.

Dlaczego msza święta kończy się zaraz po przyjęciu przez nas komunii? Co powinniśmy robić po wyjściu z mszy świętej? Czy mamy tak po prostu wrócić do domu? - To ostatnie pytanie, na które odpowiada ks. dr Grzegorz Strzelczyk, duszpasterz i fotoreporter.

Dlaczego odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz” przed modlitwą „Baranku Boży”. Dlaczego musimy przekazywać sobie znak pokoju w czasie mszy świętej? I czy po Komunii należy śpiewać dziękczynienie? - kolejne pytania, z którymi zmierzył się ks. dr Grzegorz Strzelczyk, duszpasterz i znakomity fotoreporter

Weszliśmy w święty czas postu. Czas szczególnego rozmodlenia, zadumy oraz szczególnego rachunku sumienia. Testem na to, że należycie poszczę, jest mój stosunek do bliźniego.

Z wielu rozmów z bliźnimi wiem, że ten czas kojarzy raczej ze wstrzemięźliwością od pokarmów mięsnych, może jeszcze z nabożeństwami Drogi Krzyżowej lub Gorzkich Żali. Dlatego wdzięczny jestem Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za to, co napisał w orędziu na Wielki Post 2012. Wskazał w nim na miłość — zawarł to w cytacie z Listu do Hebrajczyków (10,24) — „Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków”.

Kazanie o.Andrew z Indii wygłoszone dnia 09.12.2012r. w parafii pod wezwaniem Św.Teresy od Dzieciątka Jezus w Koninie

Film działa już poprawnie

Między niebem i ziemią
Między światłem i ciemnością 
Między wiarą i grzechem 
Leży tylko serce moje.
Leży Bóg i serce moje.