Zbliżała się chwila zaśnięcia Maryi, więc wszyscy Apostołowie zebrali się w Jej sypialni na pożegnanie; ścianę przednią sypialni usunięto. Apostołowie ubrani byli w długie szaty przepasane szerokimi pasami. Uczniowie i święte niewiasty zebrali się w przedniej komnacie. Maryja siedziała na posłaniu; Apostołowie przystępowali kolejno i klękali przy łożu, a Najświętsza Panna modliła się nad każdym i błogosławiła go, wkładając nań ręce złożone na krzyż. Tak samo błogosławiła uczniów i niewiasty. (…) Po udzieleniu błogosławieństwa Maryja przemówiła do wszystkich, spełniając polecenie Jezusa, dane Jej w Betanii. Janowi dała Maryja rozporządzenie, co do pogrzebania Jej zwłok.(…)

Nowa epoka świta nam,
Nasz Naród trzeźwym będzie!
Szatańskich metod widząc kłam,
Do walki staje wszędzie.

Rozwagi wreszcie nadszedł czas!
Przed nami jasna droga.
Nie będzie szatan szydził z nas!
Zwyciężym w Imię Boga!

Szatański skryty w wódce jad
Nie będzie truł narodu.
Młodzieńczych nam nie zniszczy lat.
Precz z wódką, precz od młodu!

Czystości serca będziem strzec,
Rozumu dar szanować,

Drogą przykazań Bożych biec.
Być trzeźwym - to królować!

Alkohol w nasz nie wejdzie próg,
Tak nam dopomóż Bóg!

Zdaniem abp. Hosera wydarzenie tego typu winno poruszyć całą wspólnotę Kościoła Warszawsko-Praskiego i zmobilizować ją do obrony czci Eucharystii. 

Bp Kazimierz Romaniuk odprawił w Halinowie nabożeństwo pokutne za profanację Najświętszego Sakramentu.