Poniedziałek – 18.00

O dar rozpoznania, przyjmowania i spełniania woli Bożej dla Krzysztofa jego rodziny

Wtorek – 18.00

O dary Ducha Świętego dla Krzysztofa i jego rodziny

Środa – 18.00

+ Jacek Zieliński – 7 m-ś – od Doroty i Eugeniusza Kosińskich
+ Tadeusz Kopeć – 2 R-ś – od szwagra Eugeniusza z rodz.

Czwartek – 18.00

+ Henryk Dylewski – 11 m-ś – od brata Błażeja z rodz.
+ Władysław Wróblewski – 8 m-s – od wnuka Krzysztofa z rodz.

Piątek – 18.00

+ Kazimiera i Władysław Żabiccy, teściowie: + Helena i Wincenty Robak, + Zygfryd Robak
+ Barbara Staszak – od Teresy i Leszka Żuchelkowskich

Sobota

18.00  Dziękczynno – bł. z okazji 20. Tej Rocznicy Ślubu Katarzyny i Mariusza
18.30  O dar rozpoznania, przyjmowania i znoszenia łask Bożych dla Krzysztofa i jego rodziny

XXIX Niedziela Zwykła – 20 października 2019 r.

9.00   + Józef Kasprzak oraz jego synowa Elżbieta – od chrześniaczki  Małgosi Kocińskiej z rodz. i Zofii Nowaczyk
          + Zofia Karolak – od Jerzego i Bożeny Jagodzińskich
11.00 Za Parafian. Różańcowa: „Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną ”wiosnę” w Kościele”.
18.00 + Irena Węglikowska – od siostry Stasi z mężem i dziećmi
          + Karolina Łoś – 4 R-ś