Poniedziałek – 18.00

+ Jadwiga Kanecka – 9 m-ś – od Barbary Kubackiej z rodz.
+ Henryk Dylewski – 7 m-ś – od koleżanek z Honoratki

Wtorek – 18.00

+ Joanna Kubicka – od Marka Kuczyńskiego z rodz.
+ Teresa Skoczylas – od wnuka Macieja z rodz.

Środa

8.00  + Roman Gabryszak – od Barbary Łaput z rodz.
18.00
+ Janina Staszak – od Natalii Radaszewskiej z rodz.
+ Wojciech Wawrzyniak – od siostry Krystyny z mężem

Czwartek – Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej

9.00   Za Parafian. Komunia Święta Rocznicowa.
          + Emil Janczewski – od brata Jana z żoną Jadwigą
12.00 + Stefan Witkowski – od rodz. Zjeżdżałków, Derdów i Arentów
          + Marian Kłonica – od rodz. Kiechów i Michalaków
18.00 + Janina Przybylska – od Renaty i Sławomira Piotrowskich z dziećmi

Piątek – 18.00

+ Zygfryd Robak – od Bożeny i Wiesława Pospiech
+ Danuta Garncarz – 10 m-ś – od siostry Pauliny z Limanowej

Sobota – 18.00

+ Mirosława Majdecka – 2 R-ś
+ Bogusława Broniarczyk – od kuzyna Staszka z żoną i dziećmi

XII Niedziela Zwykła – 23 czerwca 2019 r.

9.00    + Tadeusz Walczak – 22 R-ś – od córki Iwony
           + Władysław Wróblewski – 4 m-p – od wnuków: Patrycji, Damiana i Bartka
11.00  Za Parafian.
           + Janina i Zygfryd Kaczmarek
           + Janina i Władysław Broniarczyk
           + Mirosław Kuczyński – od siostrzeńca Stanisława z żoną i dziećmi
18.00  + Emil Janczewski – 3 m-ś – od córki Doroty z mężem i dziećmi