Pani Kościelna:

Pani Małgorzata Krzyżak

Organista:

Pan Piotr Skurzewski