Poniedziałek  – 30.03.2020

10.00  Prosimy o dar i łaskę prowadzenia nas oraz rozpoznawania, przyjęcia i wykonywania tego, co jest dane ku naszemu uświęceniu i wspomaganiu innych

18.00

 • + Danuta Garncarz – od wnuka Artura z żoną i synem
 • + Zygfryd Robak – od koleżanek i kolegów z klasy maturalnej XI c  – I Liceum Ogólnokształcącego w Koninie roku 1953 r.

Wtorek – 31.03.2020

10.00 + Agata Rauhut – od kuzynki Danusi z dziećmi

18.00

 • W intencji dziękczynnej i o dary Ducha Świętego dla Krzysztofa i jego rodziny
 • + Marika Jaśkowiak – od Magdaleny Matuszewskiej z rodz.

Środa – 01.04.2020

10.00  W intencji o zachowanie niewinności młodzieży

18.00

 • + Wacław Walczykiewicz – 43 R-ś oraz jego żona Stanisława
 • + Tomasz Szutkowski – od rodz. Mazurów ze Strzałkowa

Czwartek – 02.04.2020

10.00  Prosimy o przebaczenie grzechów międzypokoleniowych

18.00

 • + Andrzej Kupczyk – od rodz. Matuszewskich
 • + Marek Nowak – od rodz. Malagów

Piątek – 03.04.2020

10.00  Prosimy o dar języków, dar prorokowania i rozumienia proroctw

18.00

 • + Henryk i Błażej Andrzejewscy
 • W intencji dziękczynnej i o dary Ducha Świętego dla Krzysztofa i jego rodziny

Sobota – 04.04.2020

10.00  W intencji dziękczynnej za łaski, dary, talenty. Spraw Panie, żebyśmy potrafili dzielić się z bliźnimi tym wszystkim, co posiadamy

18.00

 • + Władysław Kołodziejczyk – 1 R-ś – od córki Iwony z rodz.
 • + Zofia Karolak – od Bożeny i Ryszarda Łechtańskich z dziećmi
 • + Wojciech Wawrzyniak – od KGW z Honoratki

Niedziela Palmowa – 5 kwietnia 2020 r.

 9.00  1) + Janusz Kałuża – od Pauliny, Patryka i Dominika

           2) + Irena Białecka

11.00  Za Parafian. Różańcowa: „Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką”.

Dziękczynno – bł. z okazji  90.tych urodzin Józefa Dryjańskiego 18.00  Za nawrócenie grzeszników