Poniedziałek – 17.00

+ Władysław Wróblewski – 1 R-ś – od sąsiadów Zofii i Wiesława Kaźmierczaków

+ Ks. Ryszard Kolibski

Wtorek – 17.00

+ Ks. Ryszard Kolibski

W intencji dziękczynnej i dary dla Krzysztofa i jego rodziny

Środa

10.00  Prośba dla nas wszystkich o dar Mądrości Bożej i Dar rozeznania

17.00  + Ks. Ryszard Kolibski

+ Halina Tazbirek – 1 R-ś – od córki Jolanty z rodz.

Czwartek – 17.00

+ Ks. Ryszard Kolibski

+ Ryszard Lewandowski – 13 R-ś, Regina i Jan Sobczak, zm. z rodz. Sobczaków i Kurowskich

Piątek – 17.00

+ Ks. Ryszard Kolibski

O nawrócenie grzeszników

Sobota

10.00  W intencji o uwolnienie Krzysztofa i jego rodziny od skutków grzechów przodków

17.00  + Ks. Ryszard Kolibski

+ Zbigniew Trębinski – 22 R-ś

VII Niedziela Zwykła – 23 lutego 2020 r.

9.00  + Genowefa Morawiecka – od rodz. Łącznych z Honoratki

+ Mieczysław Wadelski – od Gienka z żoną i dziećmi

11.00  Za Parafian.

+ Bożena i Eugeniusz Wojtysiak, Franciszka (46 R-ś) i Stanisław Maciejewscy

+ Emil Janczewski – 11 m-ś – od Bogumiły Biesiada

17.00    + Ryszard Kolibski