1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej.

2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej.  W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. Różaniec w kościele o 17.45. Do chorych pojadę tylko na wyraźna prośbę. Dla pozostałych parafian, spowiedź zawsze przed wieczorną Mszą św. z zachowaniem zasad ostrożności.

3. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.

4. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana.

5. Proszę o zastosowanie się do zarządzeń władz państwowych i kościelnych, co do ilości osób mogących znajdować się jednocześnie w kościele ( 5 osób !). W praktyce oznacza to, iż pierwszeństwo ma rodzina zamawiająca intencję mszalną.

6. Zachęcam do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30. Na znak jedności, zapalmy światełko w oknie.

7. Dziś o 15.30 w kościele odbędą się ( z zachowaniem zasad ostrożności ) nauki przedmałżeńskie.

8. Niech nam Pan Bóg błogosławi !