Pytania i odpowiedzi (do bierzmowania)

Pytania i odpowiedzi (do bierzmowania) O OBJAWIENIU BOŻYM  1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.2. Co to jest Pismo Święte?Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod...

Opowiadanie dla ducha

W książce Bruno Ferrero „Czy jest tam ktoś? Krótkie opowiadania dla ducha” znalazłem takie oto krótkie opowiadanie: Pewien mistrz murarski pracował wiele lat w wielkim zakładzie budowlanym. Kiedyś jednak od prezesa tegoż zakładu otrzymał interesujące zamówienie...