XXV Niedziela w ciągu roku 19.09.2021 r.

Przed nami Misje Święte. Ostatnie miały miejsce w naszej parafii w roku 2010. Przeprowadzą je ks. Misjonarze Świętej Rodziny. Misje to wyjątkowy czas. Pragniemy ożywić naszą wiarę, nadzieję i miłość. To szansa dla każdej i każdego z nas na odnowienie relacji z Panem...