Hej Jezu Królem Tyś

utworzone przez | paź 28, 2019

Hej, Jezu, Królem Tyś    F B F
życie Twe uwalnia mnie,  F B C
będę sławić cały dzień   F B F
doskonałe drogi Twe.     F B F

Hej, Jezu, Panem Tyś,
chcę słuchać Twoich słów,
Twe Królestwo ujrzeć chcę,
wola Twa niech spełni się.

Chwała Barankowi, cześć,  G C G
weź mnie do ziemi swej.   G C D
Zwyciężymy w imię Twe,    G C G
ogłosimy rządy Twe.       G C G

Hej, o hej, o Lwie Judy,   ( A D A
jak potężnym jesteś Ty,      A D E
hej, o hej, o Lwie Judy,     A D A
jak wspaniałym jesteś Ty.    A D A

Radio Maryja

Gość Niedzielny

Promyczek Dobra

Anioł Stróż

Fronda