Historia Parafii

Osada Łężyn powstała na początku XIX w. W 1. 1910-1912 na terenie osady powstała cukrownia. W okresie międzywojennym Cukrownia i związana z nią Rafineria „Gosławice” były jednym z największych zakładów w rejonie konińskim. Teren osady znajdował się w granicach parafii Gosławice. Przy cukrowni została urządzona kaplica przyzakładowa, a w 1947r. zbudowano nową, oddzielną kaplicę, przy której w 1956r. utworzono ośrodek duszpasterski jako filię parafii św. Andrzeja w Gosławicach. Samodzielną parafię powołał w 1970r. bp Jan Zaręba. Niegdyś była w Łężynie kaplica kamienna, zarządzana przez bernardynów z Kazimierza Biskupiego, lecz uległa zniszczeniu. Następna dwudziestowieczna, która powstała niemal równolegle z budową cukrowni Gosławice, otrzymała za patronkę św. Teresę od Dzieciątka Jezus (po jej kanonizacji w 1923r.). W 1937r. Maria Kwilecka, z rodziny właścicieli miejscowego majątku, ofiarowała parafii Gosławice teren pod budowę świątyni w Łężynie. Kaplica na tej ziemi powstała w 1947r. W 1982r. ks. Bogusław Palenicki, pierwszy proboszcz parafii św. Teresy, rozpoczął budowę kościoła parafialnego, zaprojektowanego przez poznańskiego projektanta inż. Aleksandra Holasa.

Budowę ukończono w 1989r., a w 13 V 1990r. świątynia została konsekrowana przez biskupa włocławskiego Henryka Muszyńskiego.

Kościół murowany z cegły klinkierowej, licowany, pokryty blachą ocynkowaną. Wnętrze zaprojektowane również przez A. Holasa. Ołtarz, ambona i chrzcielnica z wapienia pińczowskiego. Posadzka w prezbiterium z marmuru (Morawica), w nawie – z płyt lastrykowych. Sufit – kasetony z płyt gipsowych.

I schola naszej parafii

Na zdjęciu:

I rząd, od lewej:
– p. Bożena Kurzawa
– p. Mirka Karpińska
– p. Adam Szymański – organista
– p. Bożena Szadkowska

II rząd, od lewej:
– p. Zofia Staszak
– p. Malwina Stelmasik
– p. Elżbieta Szymańska
– p. Weronika Turowska
– p. Zdzisława Makal
– p. Jadwiga Nowakowska
– p. Bożena Dębowska
– p. Zdzisława Szadkowska

III rząd, od lewej:
– p. Zygmunt Pawlak
– p. Czesław Dębowski
– p. Zdzisława Szymańska
– p. Tadeusz Walczykiewicz
– p. Grzegorz Świątnicki
– p. Kazimierz Grabowski
– p. Wojtek Nowak
– p. Kazimierz Kaczmarek
– p. Jadwiga Myślińska
– p. Karol Kukieła
– p. Maria Wysocka

Radio Maryja

Gość Niedzielny

Promyczek Dobra

Anioł Stróż

Fronda