Poniedziałek – 18 października

18.00  1) + Zdzisław Dutkiewicz – od dzieci Stanisława Dutkiewicza – Aliny, Adama i synowej Barbary oraz Dariusza i Anny Lewandowskich

            2) + Leszek Jędrzejski  –  od teściowej Leokadii Kraczyńskiej

Wtorek – 19 października

18.00  1) + Czesław Więckowiak – od Wiesławy Szatkowskiej z rodz. i Wiesławy Marcinkowskiej z mężem

            2) +Andrzej Baczyński – od Marka i Mirosławy Wawrzyniak

           3) + Stanisław Szatkowski – od siostry Jadwigi Kuczyńskiej i Beaty z rodz.

Środa – 20 października

18.00  1) + Leszek Graniczny – od wujka Daniela

            2) + Mirosława Gauden – od rodz. Grzelaków i Szczepankiewiczów z Kolebek

Czwartek – 21 października

18.00  1) + Kazimierz Łechtański – od chrześniaczki Justyny Tomaszewskiej z rodz.

           2) + Jadwiga Łechtańska – od Oli Dębowskiej z rodz.

Piątek – 22 października

15.00  Dziękczynno – bł. z okazji  50. Lecia Międzyzakładowego Górniczego Klubu

            HDK PCK  im. św. Barbary  przy   PAK KWB Konin.

18.00  1) + Hanna Olejnik – od Małgorzaty i Wojciecha Wawrzyniak

            2) + Jacek Czaplicki – od mamy

Sobota – 23 października

18.00  1) + Henryk Sobczak – od szwagra Andrzeja z rodz.

            2) + Grzegorz Świątek – od Ewy i Janusza Kaszczyńskich, Katarzyny Krowiak z rodz. i Łukasza Kaszczyńskiego z rodz.

           3) + Józef Ciesielski – od sąsiadów Rybakiewiczów i Wadyli

XXX Niedziela Zwykła – 24 października 2021 r.

  9.00  1) + Władysława Marcinkowska – od rodz. Dryjańskich z Zacisza 4

           2) + Wanda  i Edward Szutkowscy – od pracowników Przychodni Medicon

11.00  Za Parafian. Różańcowa: „Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii”.

18.00  1) + Janina Podlasinska – od rodz. Nowaków            

2) + Zdzisław Ptak – od teściów Piaseckich z rodz. z Mielnicy