Jezus najwyższe Imię

utworzone przez | paź 28, 2019

Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel,
Książę pokoju, Emanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany
Zgładził grzech Baranek na wieki
Królów Król i panów Pan.

Radio Maryja

Gość Niedzielny

Promyczek Dobra

Anioł Stróż

Fronda