Kancelaria

Kancelaria czynna jest każdego dnia w godzinach

Czas letni – 16.30-17.30

Czas zimowy – 15.30-16.30

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu

Małżeństwo:

– aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu
– dowody osobiste
– ostatnie świadectwo katechizacji
– świadectwo bierzmowania
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Chrzest:

– akt urodzenia dziecka (odpis)
– wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
– dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
– zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Bierzmowanie:

– metryka chrztu
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
– w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

1-sza Komunia Święta

– metryka chrztu dziecka

Pogrzeb katolicki:

– akt zgonu
– zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

Radio Maryja

Gość Niedzielny

Promyczek Dobra

Anioł Stróż

Fronda