SACROLABORKI: Msza święta – cz.2

utworzone przez | paź 29, 2019

Dlaczego ksiądz kłania się przed ołtarzem i całuje go? Czy przychodzimy na mszę świętą jako ludzie grzeszni czy święci? Co znaczy Kyrie? – to kolejne pytania, na które odpowiada w filmie ks. dr Grzegorz Strzelczyk

Gromadzenie się na mszy świętej, procesja na wejście i akt żalu:

Fragmenty wypowiedzi z filmu:

Kiedy ksiądz wykonuje ukłon przed ołtarzem, to oznacza, że wykonuje ukłon wobec tajemnicy odkupienia człowieka przez Boga. Zaraz po tym, wykonujemy wszyscy znak krzyża świętego. Kreślimy go na sobie wpisując się w tajemnicę Trójcy i w tajemnicę Jezusowego Krzyża.
Po tym znaku krzyża, kapłan pozdrawia zgromadzony lud, po to by uświadomić mu obecność Chrystusa. Towarzyszy nam ona od chwili, kiedy zgromadziliśmy się na mszy świętej.
Ale przyszliśmy ze świata, w związku z tym, najpierw wzywamy Bożego Miłosierdzia: śpiewamy Kyrie, wołamy Panie zmiłuj się nad nami. To śpiew pokutny, który jest jednocześnie przyzywaniem zbawienia. Stajemy przed Bogiem nie tylko jako grzesznicy, ale jako Ci, którzy już zbawienia doznali. Dlatego po tym akcie, śpiewamy Chwała na wysokości Bogu, wyrażając tę świadomość…

Źródło: stacja7.pl

Radio Maryja

Gość Niedzielny

Promyczek Dobra

Anioł Stróż

Fronda