SACROLABORKI: Msza święta – cz.3

utworzone przez | paź 29, 2019

Dlaczego w czasie mszy czytany jest Stary i Nowy Testament? Czy po Ewangelii warto słuchać homilii? Czym jest Credo i modlitwa wiernych? – tłumaczy ks. dr Grzegorz Strzelczyk

Kolekta, liturgia słowa, credo i modlitwa wiernych

Fragmenty wypowiedzi z filmu:

Po pieśni „Chwała na wysokości Bogu” następuje modlitwa, nazywana kolektą, która wprowadza nas w celebrację. Potem słuchamy Słowa Bożego, bowiem zbawienie to nie jest tylko kwestia czasu przeszłego, ale to jest ciągle nasza teraźniejszość…

Najpierw słuchamy czytań ze Starego Testamentu, później z Nowego, aż po radosny śpiew Alleluja, który jest wychwalaniem Boga, bo oto za chwilę przemówi Jego Syn.

Do czytania Ewangelii Kościół używa osobnej księgi – albo dobrze byłoby, żeby używał – nazywanej Ewangeliarzem – tu zawarte jest słowo Jezusa Chrystusa zapamiętane przez Apostołów….

Czytanie Ewangelii jest szczytem liturgii słowa… Ilekroć mówi do nas Jezus, tylekroć Duch Święty nastawia nas, żebyśmy słuchali…

Później odpowiadamy na to słowo poprzez wyznanie wiary, w którym przypominamy sobie, kim jesteśmy jako chrześcijanie i jaka jest nasza relacja do Boga.

Wyznanie wiary nie jest jedyną odpowiedzią na Słowo Boże, bowiem ono pokazuje nam również potrzeby braci i dlatego po Credo, zanosimy naszą modlitwę do Boga…

Źródło: stacja7.pl

Radio Maryja

Gość Niedzielny

Promyczek Dobra

Anioł Stróż

Fronda