SACROLABORKI: Msza Święta – cz.5

utworzone przez | paź 29, 2019

Ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk opowiada o najważniejszym momencie we mszy świętej. Przeprowadza nas przez to, co trudno jest zrozumieć

Modlitwa Eucharystyczna, Przeistoczenie

Fragmenty wypowiedzi z filmu:.

Po przygotowaniu darów zaczyna się Modlitwa Eucharystyczna…. Najpierw następuje śpiew dziękczynienia, w którym opowiadamy Bogu, za co chcemy mu dziękować. I wychwalamy Go wołając „Święty, święty”…

Ten śpiew przygotowuje nas do przeżycia najważniejszego momentu w czasie mszy świętej – Przeistoczenia…. I przez powtarzanie słów Chrystusa z ostatniej wieczerzy, On sam stanie się obecny pośród wspólnoty…. Jego Zbawienie stanie się obecne pośród nas…

Ta część mszy świętej – po Przeistoczeniu – kończy się wielkim hymnem chwały, czyli Wielką Doksologią. Ksiądz woła „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków”.
Wszyscy odpowiadamy po tym wezwaniu Amen, które jest najważniejszym Amen w całej Eucharystii. To jest „tak” naszego zbawienia.

Słownik:
Amen to jedna z najczęściej stosowanych w liturgii chrześcijańskiej aklamacji. Należy do słów uprzywilejowanych podobnie jak Alleluja. Słowo to pochodzi z hebrajskiego i jest trudne do przetłumaczenia. Rdzeń amen: oznacza opierać się na kimś (czymś), być silnym, pewnym, trwałym.
Amen występujące w formie przysłówkowej znaczy: zaprawdę, z pewnością, niech się tak stanie

Doksologia (od gr. doksa – wielkość, wspaniałość, szacunek, chwała, i logos – słowo). To formuła uwielbiająca wspaniałość i wielkość Boga. Zwykle są to krótkie, ale głębokie, często hymniczne zwroty wychwalające jakiś Boży czyn czy wymiar działania.

Na podstawie Leksykonu liturgii, Pallottinum, Poznań 2006

Źródło: stacja7.pl

Radio Maryja

Gość Niedzielny

Promyczek Dobra

Anioł Stróż

Fronda