Ballada ewangeliczna

utworzone przez | paź 28, 2019

Ref.: Chwała, cześć, chwała, cześć
Alleluja, śpiewa serce me.
Chwała, cześć, chwała, cześć,
Jezu dzięki Ci, żeś zbawił mnie.

1. Szukać szczęścia, szukać celu w życiu chciałem,
Gdy na drodze mej stanąłeś, Panie mój.
Co się ze mną wtedy stało, nie wiedziałem,
Jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, jam jest Twój.

Ref.: Chwała, cześć….

2. Tyś okazał dla mnie miłość swoją Panie,
Której głębi ja nie mogę pojąć sam.
Gdyś przed Radą dla mnie znosił urąganie,
Gdy oplwano, potem bito Ciebie tam.

Ref.: Chwała, cześć….

3. Dziś Golgota dla mnie źródłem mego życia,
Tam Twa Krew obmyła z grzechu serce me,
Dzięki, Panie Ci, za krzyż i za przeżycia,
I za słowa Twoje „Wykonało się”.

Ref.: Chwała, cześć….

4. Służyć Tobie pragnę dzisiaj całym sercem,
Pragnę Panie zostać jednym z Twoich sług.
Naucz Panie Twego słowa, naucz więcej,
Abym zawsze Twoją wolę spełniać mógł.

Ref.: Chwała, cześć….

5. Chwała Tobie, żeś obiecał Panie wrócić,
Aby zabrać mnie z Kościołem świętym Twym.
Wtedy z Aniołami będę mógł zanucić,
Chwała, cześć, o Alleluja, chwała, cześć.

Ref.: Chwała, cześć….

Radio Maryja

Gość Niedzielny

Promyczek Dobra

Anioł Stróż

Fronda