Program Misji Świętych 25.09 – 03.10.2021 r.

Sobota – 25 września – UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA Z OBRZĘDEM WPROWADZENIA MISJONARZY (w miarę możliwości powinna uczestniczyć cała parafia) 18.00 – Uroczyste-Rozpoczęcie Misji Świętych Msza św. z nauką misyjną, na początku – modlitwa do Ducha Świętego,  nałożenie stuł...

XXV Niedziela w ciągu roku 19.09.2021 r.

Przed nami Misje Święte. Ostatnie miały miejsce w naszej parafii w roku 2010. Przeprowadzą je ks. Misjonarze Świętej Rodziny. Misje to wyjątkowy czas. Pragniemy ożywić naszą wiarę, nadzieję i miłość. To szansa dla każdej i każdego z nas na odnowienie relacji z Panem...

Intencje mszalne: 20-26.09.2021 r.

Poniedziałek – 20 września 18.00 1) + Wojciech Wawrzyniak – 3 R-ś – od rodz. Motaczów z Łężyna            2) + Mirosława Kłonica – od koleżanek i kolegów z Cukrowni...

Życzenia Wielkanocne

Jak co roku liturgia Kościoła wprowadza nas w tajemnicę zbawczej Męki Chrystusa i Jego chwalebnego Zmartwychwstania. Wchodzimy przez nią w przepaść Męki Bożego Syna, aby móc ogłaszać radosne Orędzie o Jego zmartwychwstaniu i wraz z pierwszymi świadkami pustego grobu...