Życzenia Wielkanocne

Drodzy Parafianie i Goście !Uroczystość Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa skłania nas do refleksji nad zwycięstwemŻycia nad śmiercią, radości i nadziei nad rozpaczą.Dziś, gdy świat woła o wielką krucjatę miłości, szczególnie potrzebujemy, aby światłoZmartwychwstania...

Życzenia Bożonarodzeniowe

 Niech Jezus Chrystus, „Emmanuel – Bóg jest z nami”, który w cudzie nocy betlejemskiej wchodzi w historię świata i w historię każdego z nas, obdarowuje łaską, błogosławieństwem oraz potrzebnymi siłami duchownymi i fizycznymi. Niech nasze oczy, podobnie jako...

Życzenia Wielkanocne

Jak co roku liturgia Kościoła wprowadza nas w tajemnicę zbawczej Męki Chrystusa i Jego chwalebnego Zmartwychwstania. Wchodzimy przez nią w przepaść Męki Bożego Syna, aby móc ogłaszać radosne Orędzie o Jego zmartwychwstaniu i wraz z pierwszymi świadkami pustego grobu...