Pielgrzym Świata

utworzone przez | maj 9, 2020

Z okazji 100-lecia urodzin
Papieża św. Jana Pawła II
18 maja 2020

Jest takie miejsce
w podgórskiej krainie – gdzie
spadła kropla nieba
stała się strumieniem
rzeką pokory
bezkresnym
oceanem miłości.

Papieżu Słowiański
z wadowickiej ziemi
Niestrudzony
Wielki – tak bardzo bliski
Rozmodlony
zmieściłeś w swoim sercu
dwie Ojczyzny
cały świat
i każdego z nas.

Twoja wiara apostolska
rozpalała ogień ufności
otwierała wszystkie bramy
wypływała na głębię
uciszała krzyk cierpienia
dodawała odwagi – aby
nieustannie trwać w Bogu
ochraniać światło Ewangelii
żyć dobrocią i prawdą.

Ojcze Święty – odchodząc
nie zostawiłeś nas samych
owoce Twojego pontyfikatu
dostępne są dla każdego
wystarczy po nie sięgnąć
dotknąć światła
nakarmić niespokojne myśli
obdarowani testamentem
wzrastamy ku wieczności
całą swoją kruchością i nadzieją.

Pielgrzymie Świata
w służbie do samego końca
umocnij nas – pobłogosław
pomóż odkryć życie na nowo…

Danuta Olczak

Radio Maryja

Gość Niedzielny

Promyczek Dobra

Anioł Stróż

Fronda